Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Goigs per a 4 v i Ac Titol diplomàtic: "Goigs â la Verge del Roser / Ripollés"
Cronologia
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 975
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: Vostres goigs ab gran plaer
COR: Ti 1/2, A, T
INSTRUMENTS: Ac (x)
TONALITAT: Re m (v), Sol m (Ac)
PARTICEL·LES: 5 bf ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: A l'interior del bf d'Ac hi consta: "Francisco Pons en lo Añy / 1801 die 6 de octubre". PS de Ti 1/2 i A del tercer terç del s. XVIII.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
3191
Unitat d'instal·lació
capsa 454
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12