Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Antífona per a 8 v i Orq / Stabat Mater / Villancet per a 8 v i Orq / Cobles per a 2 v i instr / Ofertori a 4 v / Requiem per a 4 v i Ac
Cronologia
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 697,833,878,894,902,904
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
697
Títol genèric: Antífona per a 8 v i Orq
Titol diplomàtic: "J. M. J. 22 Agost 1764 / Domine & / a 4º y a 8º voces / con Violines / y Clarines / Reps / Mila"
AUTOR: MILÀ, Antoni
ÍNCIPIT LITERARI: Domine ad adjuvandum
COR: [I Cor: Ti, C, T, B; II Cor: Ti, C, T, B]
INSTRUMENTS: Obue 1/2, Clarí 1/2, Vl 1/2, Ac-C (x)
TONALITAT: Re M
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 1-18
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: El Ms conté a continuació TarC: Au-697, 833, 878, 894, 902 i 904, sota el Tit Dip: "Al portento, al pasmo / B. Dne / a 4º y a 8º / Con Violines y Clas Reps / un Villancico a Sta. Thecla / Mº Milá".

833
Títol genèric: Stabat Mater
Titol diplomàtic: "Maestro Milá"
AUTOR: MILÀ, Antoni
ÍNCIPIT LITERARI: Stabat Mater
VEUS SOLISTES: [Ti]
INSTRUMENTS: Vl 1/2, Ac
TONALITAT: Mi m
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 42-44
COMPLET O INCOMPLET: Incomplet
OBSERVACIONS: Conté només el primer verset. Escrit a sota de TarC: Au-878.

878
Títol genèric: Villancet per a 8 v i Orq
Titol diplomàtic: "J. M. J. 30 Agost 1764 / Villanco / a 4º y a 8º / a Sta Thecla / con Violines y / Claris Reps / Del Mº Milá"
AUTOR: MILÀ, Antoni
ÍNCIPIT LITERARI: Al portento, al pasmo de la gracia
COR: [I Cor: Ti 1/2, C, T; II Cor: Ti, C, T, B]
INSTRUMENTS: Obue 1/2, Clarí 1/2, Tpa 1/2, Vl 1/2, Ac (x)
TONALITAT: Re M
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 20-69
COMPLET O INCOMPLET: Complet

894
Títol genèric: Cobles per a 2 v i instr
Titol diplomàtic: "Coplas / a la Pasión / Largo"
AUTOR: MILÀ, Antoni
ÍNCIPIT LITERARI: Murió ya mi Redemptor
COR: Ti 1/2
INSTRUMENTS: Fl 1/2, Ac
TONALITAT: Mi m
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 46-56
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Escrit a sota de TarC: Au-878.


902
Títol genèric: Ofertori a 4 v
Titol diplomàtic:
AUTOR: MILÀ, Antoni [?]
ÍNCIPIT LITERARI: Domine Jesuchriste rex gloriae
COR: [Ti, C, T, B]
TONALITAT: Re m
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 70-73
COMPLET O INCOMPLET: Complet

904
Títol genèric: Requiem per a 4 v i Ac
Titol diplomàtic:
ÍNCIPIT LITERARI: Requiem aeternam
COR: [Ti, C, T, B]
INSTRUMENTS: Ac
TONALITAT: Re m (t)
ESBORRANY: 1 Qd rc de 80 p: p 74-79
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Conté l'Introit, Kyrie, Gradual, Ofertori i Sanctus.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2944
Unitat d'instal·lació
capsa 437
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43