Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Antífones per a 4 v i instr Titol diplomàtic: "Aña feria 6ª" "Aña Sabbado"
Cronologia
Finals s. XVIII
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 435
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: [1] Astiterunt reges terrae, [2] In pace in idipsum
COR: [Ti, C, T, B]
INSTRUMENTS: Ob 1/2, Vl 1/2, Ac
TONALITAT: [1] Mi b M, [2] Si b M
ESBORRANY: 1 gf ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Al revers del gf 2 hi ha una sèrie d'apunts musicals en Si b M, sobre el text "[...] como de vuestros brazos separarme podré [...] que gloria, que fineza, pasmaos cielo y tierra". Aquest E en el seu origen formava part d'un plec de 51 gf solts, numerats originalment obra per obra, sense relligar, amb 13 composicions atribuïbles a M. Juncà: TarC: Au-434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2697
Unitat d'instal·lació
capsa 422
1
2
3
4
5
6