Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Lamentació per a 1 v i instr Titol diplomàtic: "Lamentacion 3ª de feria VI / A solo con violines / y Flautas / Aleph: Ego vir videns / Mtro Franco Frexes"
Cronologia
1751
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 245
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: Aleph. Ego vir videns
VEUS SOLISTES: A
INSTRUMENTS: Fl 1/2, Vl 1/2, Vó (x), Ac (x)
TONALITAT: Re m
PARTICEL·LES: 9 bf ap, 1 f ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Es conserva la P-R. "Para el / Jueves", tatxat a l'interior del Ti Dip. F. Frexes exercí el magisteri de la catedral de Tarragona des de la marxa de Joan Rossell fins al seu traspàs (1747-1756), cf. Ramon i Viñes, Salvador, "Canonges, Comensals i Beneficiats de la Seu de Tarragona", Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, època V, anys 1999-2000, núms. 21-22, p. 592.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2511
Unitat d'instal·lació
capsa 410
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21