Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Lamentació per a 8 v i instr Titol diplomàtic: "Lamentación 1ª / Sabbato / á 4tro y á 8cho voces / De Lamentacione / Mtro. Ventura Bruguera"
Cronologia
1827
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 129
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: De lamentatione Jeremiæ prophetæ. Heth. Misericordiae Domini
COR: I Cor: Ti, A, T, Baxo; II Cor: Ti, A, T, Baxo
INSTRUMENTS: Vl 1/2, Ac-C
TONALITAT: Re m
PARTITURA GENERAL: 1 Qd qt rc de 8 p
PARTICEL·LES: 1 bf ap, 11 f ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Es conserven 2 ex d'Ac-C. PG de les v. PS de Vl 1/2, afegides a mitjan s. XIX. Data a la p 1 de la PG.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2397
Unitat d'instal·lació
capsa 399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37