Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Absolta per a 4 v i instr Titol diplomàtic: "Absolta â 4º / Con Violines / Mº Bonamich"
Cronologia
Finals s. XVIII - Principis s. XIX
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 25
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: Libera me Domine
COR: Ti, A, T o Ti 2, T-Bajete
INSTRUMENTS: Vl 1/2, Va (x)
TONALITAT: Do m
PARTICEL·LES: 7 bf ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: PS de "Tenor Bajete en falta del Bajo". F. Bonamich fou mestre de capella de les catedrals de Tarragona (1808-1819) i Vic (1818...), mestre de Bernat Calbó Puig. Cf. Ramon i Vinyes, Salvador. «Canonges, Comensals i Beneficiats de la Seu de Tarragona", Separata del Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, època V, anys 1999-2000, núms. 21-22, i DMEHA, 2.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2294
Unitat d'instal·lació
capsa 391
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15