Arxiu Capitular de la Catedral Tarragona


Fons documental
4 Musical
Títol
Títol genèric: Himne per a 8 v i Orq Titol diplomàtic: "Himno a 8o/ de Dn. Jaime / Balius / Mtro. Capilla / en Cordova / Fue colocado en Pmero / lugar"
Cronologia
Finals s. XVIII
Signatura antiga
Signatura IFMuC: 18
Volum i Suport
Camisa en format foli.
Abast i Contingut
ÍNCIPIT LITERARI: Deus tuorum militum
COR: I Cor: [Ti 1/2, C, T]; II Cor: [Ti, C, T, B]
INSTRUMENTS: Ob 1/2, Corni 1/2, Vl 1/2, Basso
TONALITAT: Re M
ESBORRANY: 13 f ap
COMPLET O INCOMPLET: Complet
OBSERVACIONS: Es tracta d'un E que correspon als exercicis d'oposicions. Conté: [1] f 4: "Fuga, en / subdiatesaron"; [2] f 5: "Verso â 6: Fuga en 2da"; [3] f 6v: "Fuga en 4ta"; [4] f 7: "Fuga en Uns; [5] f 8: "Canon â 4tro / todo el verso"; [6] f 10v: "Canon a 8, los tiples del primero / coro van todo el verso en fuga en 4ª / El contralto del se / gundo coro y prime / ro coro van en fuga / en 2ª, el Tenor / primo y baxo del se / gundo coro van en fuga en Unissonus"; [7] f 13v: "Canto / Llano todo / el Vº". J. Balius, format a Montserrat, regí els magisteris de les catedrals de La Seu d'Urgell, Girona (1781) i Còrdova (1785). Cf. DMEHA, 2 i Ballús Casòliva, Glòria. La música a la col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa: 1714-1808. UAB, Tesi doctoral, 2004, vol II, p 2-40.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
2287
Unitat d'instal·lació
capsa 390
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28